Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice
nad Vltavou

Informace k odpadovému hospodářství: ZDE

Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Dne 25. května 2018 nabylo účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Nabytím účinnosti Nařízení došlo k částečnému nahrazení vnitrostátního právního předpisu, tedy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od této doby je Obec Albrechtice nad Vltavou povinna postupovat v této oblasti převážně dle Nařízení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-Otavského regionu

Masarykovo nám. 128/27

398 11 Protivín

www.blanicko-otavsko.eu

ID datové schránky: mkanqpb

IČ 69535086

pevná linka: +420 382 259 024

e-mail: bor@blanicko-otavsko.eu

Kontaktní osoba

Jaroslav Němejc

Provozovatelem internetových stránek je obec Albrechtice nad Vltavouse sídlem Albrechtice nad Vltavou č.p.79 IČ 00249521: DIČ: CZ00249521. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru společnosti ZONER software, a.s.

Než začnete tyto webové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto webových stránek s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme tyto stránky opusťte a nevyužívejte.

1. Principy a zásady

Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s pravidly chování, která se vztahují na celou společnost Tyto stránky mohou nicméně zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Obec Albrechtice nad Vltavou se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: ou@albrechticenadvltavou.cz

2. Správce osobních údajů a jeho identifikace

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Obec Albrechtice nad Vltavou je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, případně i zasílání marketingových sdělení.

Obec Albrechtice nad Vltavou, IČ 00249521, se se sídlem Albrechtice nad Vltavou 79,39816, ou@albrechticenadvltavou.cz, tel.: +420382288193

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

3. Druhy zpracovaných dat

Obec Albrechtice nad Vltavou respektuje vaše právo na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje s výjimkou informací získaných pomocí cookies nebo vámi vyplněných formulářů nacházejících se na stránkách. Tyto stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran a odkazy na sociální sítě. Mějte, prosím, na paměti, že internetové stránky třetích stran mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a před použitím internetových stránek doporučujeme prostudovat jejich pravidla užívání a zpracování osobních údajů. Společnost nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran.

4. Kategorie zpracovaných osobních údajů zákazníků 

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto stránek je obec Albrechtice nad Vltavou. Mezi Vaše osobní údaje, které mohou být námi shromažďovány a zpracovávány patří například:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,
 2. kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

V případě, že na těchto stránkách budete vyplňovat jakýkoliv formulář s Vašimi osobními údaji, budete vždy řádně informování o veškerých náležitostech zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a to v podobě Poučení o zpracování osobních údajů a v rámci poskytovaného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Využívání „cookies“

Tyto webové stránky, emailové zprávy a online služby mohou za účelem optimalizace služeb, využitelnosti systémového výkonu a poskytování užitečných informací využívat tzv. „cookies".

Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na Vašem počítači, kam patří informace o vaší internetové doméně (což může být Váš poskytovatel připojení k internetu), IP adrese (číslo přiřazené k Vašemu zařízení), zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o navštívených stránkách a době prohlížení, o datu a časovém otisku (datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky), o internetové stránce, z níž jste bylo odkázáni na stránky.

Tyto informace používáme k efektivní správě stránek, k získávání informací o chování uživatelů na stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách. V případě, že společně s osobními údaji využíváme i tyto informace, tak ve spojení s osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o osobní údaje.

Co jsou to „cookies"?

„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies naše stránky využívají?

Na těchto stránkách může obec Albrechtice nad Vltavou. využívat dva druhy cookies:

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost těchto stránek povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies): můžeme je využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách pro jednodušší a rychlejší navigaci. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

Cookies třetích stran Obec Albrechtice nad Vltavu. může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto stránek.

Pixelový tag

Tyto stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email. Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto stránkách s pomocí služeb Google Analytic, Seznam Sklik a Facebook Pixel. Pixelový tag umožňuje monitorování aktivit uživatele na těchto stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. V případě jednotlivých internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies. Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost těchto Stránek.

Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které máme ve správě, proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, destrukci nebo proti přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní postupy se neustále zdokonalují v souladu s vývojem nových technologií.

5. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

1. pro účely smluvního plnění

 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu s obcí Albrechtice nad Vltavou
 • bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednanou službu zákazníkovi poskytnout,

2. zpracování na základě plnění zákonných povinností

 • obec Albrechtice nad Vltavou zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

3. zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti obec Albrechtice nad Vltavou

 • zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů Albrechtice nad Vltavou

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka – pro účely marketingu

 • udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby mohl být kontaktován obcí Albrechtice nad Vltavou. za účelem informování o svých produktech a službách, za účelem zasílání informací, novinek, prezentačních materiálů, soutěží atd. (dále jen „marketingové účely“),
 • zákazník má možnost svůj souhlas udělit písemně, a to zejména v okamžiku uzavírání smlouvy,
 • osobní údaje mohou být poskytnuty i třetím subjektům pro účely marketingu, tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v uděleném souhlasu,
 • bez uděleného souhlasu nemůže být zákazník informován ani obesílán o všech novinkách a akcích obce Albrechtice nad Vltavou o službách, které se službami obce Albrechtice nad Vltavou souvisí,
 • zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu ou@albrechticenadvltavou.cz nebo písemně dopisem na adresu obec Albrechtice nad Vltavou, č.p.79,39816, v souladu s čl. 9 tohoto dokumentu.

6. Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovány

Osobní údaje zákazníků obec Albrechtice nad Vltavou po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává. Obec Albrechtice nad Vltavou osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Obec Albrechtice nad Vltavou se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je obec Albrechtice nad Vltavou povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

7. Kdo má k osobním údajům přístup 

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny obcí Albrechtice nad Vltavou jakožto jejich správci a pověřeným zaměstnancům obce Albrechtice nad Vltavou.

S externími zpracovateli má obec Albrechtice nad Vltavou uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, čímž jsou tyto subjekty stejně jako obec Albrechtice nad Vltavou. vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Obec Albrechtice nad Vltavou nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

8. Práva zákazníků (subjektů údajů) obce Albrechtice nad Vltavou

Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Právo zákazníka požadovat od obce Albrechtice nad Vltavou jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od obce Albrechtice nad Vltavou kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je obec Albrechtice nad Vltavou oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

b) Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby obec Albrechtice nad Vltavou bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění obcí Albrechtice nad Vltavou

c) Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je obec Albrechtice nad Vltavou na základě žádosti subjektu údajů povinna osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má obec Albrechtice nad Vltavou právo si osobní údaje ponechat.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost subjektu údajů je obec Albrechtice nad Vltavou povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje zákazníka odstranit.

e) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že obec Albrechtice nad Vltavou zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na obec Albrechtice nad Vltavou s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

f) Právo na přenositelnost údajů

Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které obci Albrechtice nad Vltavou sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.

g) Právo podat podnět/stížnost

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že zákazník již nechce být informován a obesílán o akcích a novinkách obce Albrechtice nad Vltavou službách souvisejících, obec Albrechtice nad Vltavou toto rozhodnutí každého zákazníka plně respektuje.

Způsoby odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu uděleného pro marketingové účely je možné poslat písemně na e-mailovou adresu ou@albrechticenadvltavou.cz v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl i v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu obec Albrechtice nad Vltavou 79,39816

Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků společnosti)

Jednotlivá práva uvedená v čl. 8 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, obec Albrechtice nad Vltavou buď e-mailovou zprávou na adresu: ou@albrechticenadvltavou.cz nebo písemně dopisem na adresu Obec Albrechtice nad Vltavou č.p.79

Žádosti zákazníků, jakožto subjektů údajů, je obec Albrechtice nad Vltavou povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení Obec Albrechtice nad Vltavou subjekt údajů včas informuje.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na těchto stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Tento dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 21.1.2019

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Obec
Albrechtice nad Vltavou 79
39816

Email: ou@albrechticenadvltavou.cz
Telefon: +420 382 288 193

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.


Naši partneři