Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice
nad Vltavou

Informace k odpadovému hospodářství: ZDE

Prapor a znak

Obec Albrechtice nad Vltavou tvoří šest vsí: Albrechtice nad VltavouÚdražJehnědnoChřešťoviceHladná a Újezd. Poloha vsi je z jedné strany ohraničena tokem řeky Vltavy a ze strany druhé lesnatou oblastí Píseckých hor. Znak a prapor byl obci Albrechtice nad Vltavou udělen dne 19. listopadu 2001 předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Viz Udělovací listina

Osvatí, kterým je zasvěcen albrechtický kostel, patří k dvanácti apoštolům, tedy k nejbližším druhům Ježíšovým. Pro svůj význam jsou nazýváni „knížata apoštolská“. Vedení své církve svěřil Ježíš Kristus sv. Petrovi a protože mu dal „klíče od království nebeského“, bývá zobrazován s klíči. Klíč patří k prvořadým atributům sv. Petra. Sv. Pavel, největší hlasatel Kristova učení je zván „apoštolem národů“. Za císaře Nerona byl v Římě sťat mečem, proto obvyklým atributem sv. Pavla je meč.

Znak obce

Popis znaku obce Albrechtice nad Vltavou:

Zeleno-stříbřitě vlnitě vlevo polcený štít. V zeleném poli zlatý vztyčený klíč, zuby ven, a stříbrný postavený meč se zlatou záštitou, jílcem a hruškou. Klíč a meč jsou atributy sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen albrechtický kostel, patřící k nejstarším stavebním objektům v jižních Čechách. Stříbrné pole při boku štítu symbolizuje řeku Vltavu, která je obsažena v úplném názvu obce. Její symbolizování má oporu ve skutečnosti, že řeka byla po řadu generací důležitým zdrojem obživy obyvatel všech vsí, které dnes tvoří jednu obec. Položení „řeky“ k pravému okraji štítu se shoduje s geografickou polohou obecního katastru, který skutečně leží na levém břehu Vltavy. S „levým břehem“ je spojena i zelená barva štítu, která hovoří jak o lesním bohatství okolí, tak je také barvou, kterou lze obecně charakterizovat venkov a zemědělství.

Prapor má podobu danou popisem:

List tvoří dva svislé pruhy zelený a bílý a v žerďovém pruhu žlutý vztyčený klíč, se zuby k žerdi a bílý meč se žlutou příčkou a jílcem, hrotem dolů. Prapor opakuje podobu znaku s tím rozdílem, že stříbrné pole při boku štítu je na praporu vyjádřeno svislým bílým pruhem shodné šířky jako pruh zelený.

Prapor obce


Naši partneři