Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice
nad Vltavou

Informace k odpadovému hospodářství: ZDE

Vycházkové okruhy

 

Vycházkové okruhy v Albrechticích nad Vltavou

 

Vycházkové okruhy v Albrechticích nad Vltavou jsou vhodné jak pro starší, tak pro rodiče

 

Vycházkové okruhy v Albrechticích nad Vltavou

 

Vycházkové okruhy v Albrechticích nad Vltavou jsou vhodné jak pro starší, tak pro rodiče s dětmi. Terén okruhů je schopný bezpečné chůze, bez velkého převýšení a s délkou kolem 3 – 5 km. Tedy například na vycházku po nedělním obědě.

 

TŘI RYBNÍKY – MODRÝ OKRUH 

Délka okruhu je asi 2,5 km nenáročným terénem. Trasa je značená modrou značkou na stromech.

Od parkoviště u bylinkové zahrady v Albrechticích se vydejte loukou na hráz prvního rybníka - Vápeňáku. Na konci hráze se dejte doprava kolem chatky z obytného vozu (Vanťákovny). Pokud je přímá cesta od bylinkové zahrady zavřena a pase se na ní dobytek, použijte pěšinu, která odbočuje z hlavní silnice naproti odbočce na Hladnou. Na konci svodidel u silnice je v lesíku pěšina doprava, po výstupu po dřevěných schodech se pěšinou na kraji pole dostanete na dohled hráze Vápeňského rybníka a projdete kolem chatky z obytného vozu (Vanťákovny). Spočinout můžete chvíli u studánky obnovené v r. 2023. Pokračujte kolem rybníka dál údolím k novému druhému rybníku pana Venuše. Pak kolem rybníka pana Venuše je zleva v lese zbudována pěšina k hrázi třetího rybníka Vojtíška. Odtud se vydejte doleva k odvozní lesní cestě s červenou turistickou značkou a kolem odbočky na Novou louku dojdete zpět k pumpě.

Nezapomínejte, že dle lesního zákona je v lese zakázáno rozdělávání ohně. V lese se chovejte ohleduplně a zbytečně nehlučte, nerušte vodní ptáky na hladinách rybníků a nepoškozujte výsledky práce lesníků.

 

AKÁTY BÍLÉ – ŽLUTÝ OKRUH. 

Délka okruhu je asi 5,5 km. Trasa je značená žlutou značkou na stromech.

Od parkoviště u bylinkové zahrady v Albrechticích loukou na hráz rybníka Vápeňák. Na konci hráze se dejte k chalupám

v místní části  „U Petříků“ až k lesní cestě. Pokud je přímá cesta od bylinkové zahrady zavřena a pase se na ní dobytek, použijte pěšinu, která odbočuje z hlavní silnice naproti odbočce na Hladnou. Na konci svodidel u silnice je v lesíku pěšina doprava, po výstupu po dřevěných schodech se krajem pole dostanete na dohled hráze Vápeňského rybníka a projdete

k chalupám „U Petříků“ až k lesní cestě. Odbočíte doleva a po 40 metrech, v úrovni rohu stodoly uhnete doprava do mírného kopce po lesním průseku. 

 

(Cesta je vlevo lemována lesními pasekami, přes které je vidět silnici na Hladnou, lesem zarostlé údolí Korečník a statek Kouty. K obzoru se táhne krajina na druhé straně řeky s obcí Doubrava. Cestou si všimněte bohatého přirozeného zmlazení lesních dřevin. Umožňuje to chudá kyselá půda, vhodné množství dospělých stromů a severní expozice.)

 

Jakmile se cesta skloní z kopce, v průhledu lesa vpravo je vidět rybník u Nové louky. Dojdete k hrázi rybníka, který je

v aplikacích map mylně nazvaný Vojtíšek. Po levé straně jsou na borovici dva bílé pruhy a číslo 103. Je to viditelná část rozdělení lesa, oddělení s číslem 103.

 

(Aby při starosti o les a organizaci prací bylo možno přesně určit místo a zjednodušit orientaci, byly rozsáhlé komplexy lesa rozděleny průseky na menší části do výměry asi 150 ha. Stalo se tak na základě tereziánských patentů v 18. století. Původně to bylo rozdělení čistě geometrické, bez ohledu na reliéf terénu. Dnes se využívá k rozdělení lesa přirozených hranic - potoků, cest, zlomů terénu. Prošli jste dělicí linkou - hospodárnicí - navrženou ještě dle starého výkladu.)

 

Projdete po lesní silnici zvané Kocourák (název je dílem úředníků Lesů ČR ?) kolem areálu rekreačního střediska Nová louka až na křižovatku s lesní silničkou, vedoucí z kopce k okresní silnici. Pokračujete přes křižovatku rovně. Asi po 300 m narazíte na ohbí lesní cesty, která po kamenném mostu překračuje potok.

 

(V turistických mapách je potok označovaný jako Vojtíšek. Jde ale o kartografický omyl. Rybník Vojtíšek ve skutečnosti leží asi 0,5 km západněji od Nové Louky a protéká jím potok označený jako Horský potok.)

 

Jděte po mostě do mírného kopce.

 

(Asi po 50 m od mostku je vpravo ve smrkovém porostu, zhruba 10 m od cesty, smrk zasažený bleskem. Asi 2m dlouhé třísky jsou vytržené ze spirálovité cesty blesku, jsou rozhozeny v okolí. To se stává, zajímavé je, že se nejedná o osamocený strom někde na návrší, ale o strom v hustém zápoji dole v údolí.)

 

Vyjdete na hřbítek a vlevo vidíte krásný výhled na statky, rozhozené po krajině pod Kamenným vrchem na druhé straně řeky. Ale to se už ukazují první akáty. Nejprve neuspořádané trsy výmladků a postupně přibývají silné, pokroucené, esteticky hodnotné staré stromy z bývalého stromořadí.

 

(Akát trnovník je opadavý listnatý strom s domovem v Americe. Do Evropy byl dovezen v r. 1600, o století později se vysazuje v Čechách. Protože má na kořenech žlázky s bakteriemi, které vážou dusík, zdálo se, že jeho přínos bude pozitivní. Ale ukázalo se, že díky mělkým kořenům se nekontrolovaně šíří do okolí, do půdy vylučuje jed, zabraňující uchycení jiných bylin či dřevin. Kromě nektaru je celý jedovatý. Proto byl zařazen mezi invazní druhy a jeho šíření je zakázáno. Jeho odstraňování je problematické, snad i nemožné. Nicméně pohled na kvetoucí, vonící stromy, plné

včel, je krásný. Kacířský názor je, že by bylo dobré doplnit staré stromy novými vybranými jedinci ze stávajících trsů a omladit tak stárnoucí alej.)

 

Vracíte se stejnou cestou. Pokud jste však svěží, udělejte si malou zacházku, delší o 200 m, která vás povede také krásným lesem. Naproti rekreačnímu středisku Nová louka u cesty zvané Kocourák je u oploceného včelína s plechovou střechou odbočka doprava do mírného kopce. Pak se cesta svažuje dolů a po asi 350 m od včelína odbočíte doleva. Z lesa vyjdete u první chalupy „U Petříků“.

Dle lesního zákona je v lese zakázáno rozdělávání ohňů, místo špekáčku si vezměte s sebou spíš řízek. Neodhazujte odpadky, co jste donesli, tak také odneste. Vaše jméno, vyryté nožem kamkoliv, nesvědčí o vaší velikosti, spíše naopak. Chovejte se ohleduplně, neničte výsledky práce lesníků.

 

HORSKOU CESTOU KOLEM POVEDENÉ STUDÁNKY – ZELENÝ OKRUH

Celková délka trasy je 3,2 km. Trasa je značená zelenou značkou.

Od Loužičky v Habří půjdete nejprve do kopce směrem k Výrovu, asi po 200 m odbočíte doprava mezi domy a po nově opravené silničce k hájence pod Chlumem. Ta je dnes v soukromých rukách. Zastavte se a případně se posaďte na lavičku u nového rybníku Lesů města Písek. Pokračujte asi 1,5 km po Horské cestě do mírného kopce k Povedené studánce. Zde můžete odpočinout, posedět na lavičkách, ochutnat dobré vody a rozhodnout se, zda se vrátíte kratší nebo asi o 1 km delší trasou. Při kratší trase hned za studánkou odbočíte doleva na měkkou lesní cestu. Povede vás kolem lesních pasek a oplocenek. Po vstupu do dospělého lesa u posedu jsou 3 silné, zdravé a vitální jedle bělokoré. Zastavte se a dobře si je prohlédněte. Už jich v lesích mnoho nezbývá. Mírně zahloubená cesta vás povede z kopce, ale to jste již na dohled u rybníku a můžete se vydat zpět k Loužičce.

 

Prodloužená varianta.

Celková délka prodloužené trasy je 4,7 km. Prodloužená trasa je také značená zelenou značkou.

U Povedené studánky jděte 150 m dál po Horské cestě. Před vrcholem kopce odbočte doleva na měkkou lesní cestu do mírného kopce až po spojení se žlutou turistickou trasou. Po ní na rovině ujděte asi 300 m a odbočte doleva k posedu. Cesta vede středem zalesněných pasek a oplocenek, je zarostlá trávou a buření. Před vysokým lesem se na několik metrů přibližuje ke kratší trase. Pokračujte cestou kolem vzrostlých mlazin. Na konci cesty je v okolí možno pozorovat živelné, husté zmlazení douglasky tisolisté, která je v porostu zastoupena krásnými stromy.

 

(Douglaska tisolistá je jehličnatý strom dovezený k nám teprve roce 1827 a to ze západního pobřeží USA. V píseckých lesích je hojná, stromy jsou zdravé a silné. Nedosáhnou však výšky až 100 m, jako ve své domovině. Utrhněte si pár jemných jehliček, rozemněte a přivoňte. Ucítíte svěží citrónovou vůni.)

 

To už jste zpět u píseckého rybníčku a odtud dojdete po silničce k Loužičce.

Nezapomeňte, že lesní zákon zakazuje rozdělávání ohně v lese. Chovejte se ohleduplně, neničte okolí studánky a važte si práce lesníků. Obaly od svačiny a pití patří zpět do batohu a vytřiďte je až doma.

 

 

VYCHAZKOVY_OKRUH_modry

VYCHAZKOVY_OKRUH_zeleny

VYCHAZKOVY_OKRUH_zluty


Naši partneři