Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs
SRPŠ při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

SRPŠ při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou je spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Účelem Spolku je podpora školní a mimoškolní činnosti dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou a podpora činnosti této školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat výsledky práce školy na veřejnosti.

 

Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění výše uvedeného účelu zejména formou podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity školy a jejích dětí a žáků

  • podporuje a rozvíjí spolupráci, vztahy a komunikaci mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zástupci školy,
  • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a poskytuje ze svého rozpočtu materiální a finanční prostředky škole a v odůvodněných výjimečných případech i jednotlivým žákům školy, a to vždy tak, aby to přispělo k rozvoji školních i mimoškolních aktivit žáků školy, modernizaci výuky, popř. zlepšení vybavenosti školy,
  • organizuje dobrovolnou výpomoc v rámci činnosti školy, podílí se na organizaci mimoškolní zájmové činnosti,
  • pořádá společenské, kulturní, sportovní a osvětové akce pro děti a žáky,
  • informuje své členy a ostatní zákonné zástupce o konkrétních aktivitách Spolku a prezentuje výsledky práce Spolku a školy na veřejnosti.

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je pondělí
5. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR