Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Prapor a znak

Obec Albrechtice nad Vltavou tvoří šest vsí: Albrechtice nad VltavouÚdražJehnědnoChřešťoviceHladná a Újezd. Poloha vsi je z jedné strany ohraničena tokem řeky Vltavy a ze strany druhé lesnatou oblastí Píseckých hor. Znak a prapor byl obci Albrechtice nad Vltavou udělen dne 19. listopadu 2001 předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Viz Udělovací listina

Osvatí, kterým je zasvěcen albrechtický kostel, patří k dvanácti apoštolům, tedy k nejbližším druhům Ježíšovým. Pro svůj význam jsou nazýváni „knížata apoštolská“. Vedení své církve svěřil Ježíš Kristus sv. Petrovi a protože mu dal „klíče od království nebeského“, bývá zobrazován s klíči. Klíč patří k prvořadým atributům sv. Petra. Sv. Pavel, největší hlasatel Kristova učení je zván „apoštolem národů“. Za císaře Nerona byl v Římě sťat mečem, proto obvyklým atributem sv. Pavla je meč. 

 

Popis znaku obce Albrechtice nad Vltavou:

Zeleno-stříbřitě vlnitě vlevo polcený štít. V zeleném poli zlatý vztyčený klíč, zuby ven, a stříbrný postavený meč se zlatou záštitou, jílcem a hruškou. Klíč a meč jsou atributy sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen albrechtický kostel, patřící k nejstarším stavebním objektům v jižních Čechách. Stříbrné pole při boku štítu symbolizuje řeku Vltavu, která je obsažena v úplném názvu obce. Její symbolizování má oporu ve skutečnosti, že řeka byla po řadu generací důležitým zdrojem obživy obyvatel všech vsí, které dnes tvoří jednu obec. Položení „řeky“ k pravému okraji štítu se shoduje s geografickou polohou obecního katastru, který skutečně leží na levém břehu Vltavy. S „levým břehem“ je spojena i zelená barva štítu, která hovoří jak o lesním bohatství okolí, tak je také barvou, kterou lze obecně charakterizovat venkov a zemědělství.

 

Prapor má podobu danou popisem:

List tvoří dva svislé pruhy zelený a bílý a v žerďovém pruhu žlutý vztyčený klíč, se zuby k žerdi a bílý meč se žlutou příčkou a jílcem, hrotem dolů. Prapor opakuje podobu znaku s tím rozdílem, že stříbrné pole při boku štítu je na praporu vyjádřeno svislým bílým pruhem shodné šířky jako pruh zelený.

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je pondělí
5. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR