Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Myslivecký spolek Údraž Pod Obrázkem

Původní Myslivecké sdružení Údraž vzniklo rozdělením Mysliveckého sdružení Albrechtice na členské schůzi 9.1.1993, kdy 6 členů odešlo do nově vzniklého Mysliveckého sdružení Údraž. Hlavní činností nově vzniklého sdružení i současného Mysliveckého spolku Údraž je výkon práva myslivosti, ochrany přírody a volně žijící zvěře a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti českého národního bohatství.

 

Na členské schůzi 25.10.2015 bylo rozhodnuto o změně názvu a myslivecké sdružení se transformovalo podle nového zákona na Myslivecký spolek Údraž Pod Obrázkem. V roce 1993 vzniklo současně Honební společenstvo Údraž, které pronajímá honební pozemky Mysliveckému spolku Údraž. Spolek hospodaří na celkové výměře honebních pozemků 688 ha. Myslivecký spolek Údraž je podle výměry honebních pozemků a počtu členů nejmenším mysliveckým spolkem, který vykonává mysliveckou činnost v obvodu Obce Albrechtice nad Vltavou. V rámci spolupráce se ZOD Kluky se v jarním období naši členové podílí na sběru kamene, a to na osetých pozemcích zemědělského podniku. Naši členové se taktéž podíleli na ozelenění krajiny, kde ve spolupráci s obecním úřadem provádějí výsadbu ovocných stromů v katastru obce Údraž. Myslivecká činnost nezahrnuje pouze lov, ale mnoho práce odvádí naši členové při ochraně zvěře, získávání krmení pro zimní období a při vlastním přikrmování v době strádání zvěře. Další důležitou každoroční činností všech členů je údržba a výstavba nových krmných a loveckých zařízení, kde jsme se v posledních letech soustředili na výrobu malých přenosných posedů, který zvyšují bezpečnost střelby při společných naháňkách.

 

I když jsme malý spolek, snažíme se přispět k zachování kulturně společenských akcí v obci Údraž. Každoročně MS pořádá začátkem prosince již tradiční Poslední leč s bohatou mysliveckou tombolou, zvěřinovým občerstvením a hudbou, na kterou je každý rok zvána široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že se v katastru obce Údraž vykácely nekulturní dřeviny na starých nefunkčních cestách, kde tyto dřeviny sloužily jako přirozený větrolam a kryt pro zvěř, chtěli bychom se ve spolupráci s obecním úřadem v následujících letech především zaměřit na zlepšování životního prostředí pro zvěř, a to výsadbou nových remízků. Cílem této výsadby bude alespoň částečně eliminován stresující vliv na zvěř, která je v dnešní době často rušena neukázněnou veřejností, a to hlavně jízdou motorkářů, čtyřkolek a cyklistů. Každoročně se činnost spolku řídí schváleným plánem práce, kde se jedná hlavně o zimní přikrmování zvěře, výstavbu a opravy mysliveckých zařízení a odlov černé zvěře, která dělá významné škody na zemědělských plodinách.

 

Z kulturně společenských akcí je to pořádání veřejné Poslední leče a střelecké soutěže místních MS. Členská základna se v posledních letech nezměnila, stále máme 8 členů, kteří zajišťují veškerou činnost MS Údraž. V současné době se nám podařilo omladit členskou základnu, čímž se podstatně snížil průměrný věk členů myslivecké společnosti. Tento vývoj hodnotíme velice kladně a je velmi důležitý i z hlediska další funkční myslivecké činnosti v regionu, neboť práce je pořád dost. Výbor MS má tři členy. Předseda a finanční hospodář je Milan Pizinger, místopředseda Vlastimil Hronek a dalším členem výboru je myslivecký hospodář Josef Vitoušek.

Lovu a myslivosti zdar M Pizinger.

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je pondělí
5. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR