Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Instituce a spolky

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou
Číst článek

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou

Sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Vltavou byl založen roku 1890 ještě v tehdejším Albrechtci s 28 činnými a 12 přispívajícími členy mezi které patřil hrabě Berchtold ze sousedního neznašovského panství. Tímto rokem založení se řadíme mezi sbory s nejstarší hasičskou tradicí na okrese Písek. V současné době hasičský sbor čítá 64 členů – z toho 42 mužů, 16 žen a 6 dětí. Činnost sboru se zaměřuje nejen na sportovní hasičskou činnost, ale i ve velké míře právě na akce pro děti a spoluobčany. Z požárního sportu jsou to především několikanásobné zlaté úspěchy ve Vltavském poháru, kterého se zúčastňujeme pravidelně od jeho založení. Z akcí pro děti jsou to například Pálení Čarodějnic s hasiči, Dětský den s hasiči, Floriánský den a Hasičský den, který pořádáme při výročí otevření hasičské zbrojnice v letních měsících. Dále je to na podzim Drakiáda a v zimě Advent s hasiči. Pro spoluobčany pořádají hasiči tradiční Josefovské a Havelské posvícenské posezení s hudbou a také letní zábavu. Naši obec pravidelně uklízíme při Železných sobotách, kde shromažďujeme i vysloužilé elektrospotřebiče. A právě zde jsme se stali republikovými vítězi v jedné z hlavních kategorií v rámci programu Recyklujte s hasiči ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. V hasičském sboru pracuje od roku 1995 zásahová jednotka obce Albrechtice nad Vltavou stupně JPO III, která má 21 členů. V průběhu roku vyjíždí k několika desítkám zásahů a to požárům, dopravním nehodám, technické pomoci a v posledních letech především živelným pohromám. Zázemí má zásahová jednotka v částečně zrekonstruované zbrojnici, kde na nás čeká, dnes již obměněná výjezdová technika, a to cisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozku MAN, byť letos již třináct let ve službách albrechtických hasičů a dopravní automobil Peugeot Boxer, který nám slouží pátým rokem a nahradily tak více než třicet let starou výjezdovou techniku. Z dalšího vybavení jsou to přívěsné vozíky na hasičské vybavení, záchranářský člun, několik dýchacích přístrojů, odsavač obtížného hmyzu a další potřebné vybavení. A právě i díky tomuto vybavení jsme již uchránili nemalé hodnoty na majetku našich spoluobčanů, ale především zachránili i několik životů, kde naplňujeme staré hasičské heslo „Bližnímu ku pomoci, sobě ku cti, vlasti ku slávě“. Vždyť velkým garantem našich potřeb pro pomoc všem, je právě naše albrechtická obec, jihočeský kraj a další instituce.

Bez náhledu
Číst článek

Chovatelé poštovních holubů

V Albrechticích jsou tři chovatelé poštovních holubů. Josef Mařík chová 200 holubů, Milan Milota 160 holubů a Karel Schánilec 80 holubů. Patří do Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, oblast Prácheň, místní spolek Protivín. Svou obec reprezentují v oblastních, krajských i mezinárodních soutěžích. Spolupracují také s místní školou, pro kterou připravují exkurzi se zajímavým výkladem. Děti tak mají možnost dozvědět se o vynikající prostorové orientaci poštovních holubů a jejich schopnosti návratu domů z velkých vzdáleností. Závody poštovních holubů probíhají v květnu - červenci. Holubi jsou dopraveni speciálními auty na místo startu - každý závod má jiné vypouštěcí místo. Holubi jsou nasazováni na krátké tratě 100-300 km z ČR, střední tratě 300-600 km z ČR a Německa a dlouhé tratě nad 600 km z Německa a Belgie. V oblasti Prácheň závodí cca 100 chovatelů holubů. V místním spolku Protivín 12 chovatelů. Dospělí holubi absolvují 18 závodů. V letu dosahují rychlosti až 100 km za hodinu a během jednoho dne se dokáží vrátit ze vzdálenosti blížící se 1000 km. Mladí holubi, narození v roce závodů, absolvují 5 závodů, trať 100-300 km. Největším úspěchem Milana Miloty je vítězství Zemského závodu ČS CHPH Oostende 2015. Tehdy se závodu zúčastnil poprvé a vyhrál! Vítězkou se stala jeho 3letá holubička, která také zaletěla 14 dnů předtím 4. cenu v závodu Maastricht. Její forma stoupala a v ten správný den se to povedlo.

Bez náhledu
Číst článek

Myslivecký spolek Údraž Pod Obrázkem

Původní Myslivecké sdružení Údraž vzniklo rozdělením Mysliveckého sdružení Albrechtice na členské schůzi 9.1.1993, kdy 6 členů odešlo do nově vzniklého Mysliveckého sdružení Údraž. Hlavní činností nově vzniklého sdružení i současného Mysliveckého spolku Údraž je výkon práva myslivosti, ochrany přírody a volně žijící zvěře a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti českého národního bohatství. Na členské schůzi 25.10.2015 bylo rozhodnuto o změně názvu a myslivecké sdružení se transformovalo podle nového zákona na Myslivecký spolek Údraž Pod Obrázkem. V roce 1993 vzniklo současně Honební společenstvo Údraž, které pronajímá honební pozemky Mysliveckému spolku Údraž. Spolek hospodaří na celkové výměře honebních pozemků 688 ha. Myslivecký spolek Údraž je podle výměry honebních pozemků a počtu členů nejmenším mysliveckým spolkem, který vykonává mysliveckou činnost v obvodu Obce Albrechtice nad Vltavou. V rámci spolupráce se ZOD Kluky se v jarním období naši členové podílí na sběru kamene, a to na osetých pozemcích zemědělského podniku. Naši členové se taktéž podíleli na ozelenění krajiny, kde ve spolupráci s obecním úřadem provádějí výsadbu ovocných stromů v katastru obce Údraž. Myslivecká činnost nezahrnuje pouze lov, ale mnoho práce odvádí naši členové při ochraně zvěře, získávání krmení pro zimní období a při vlastním přikrmování v době strádání zvěře. Další důležitou každoroční činností všech členů je údržba a výstavba nových krmných a loveckých zařízení, kde jsme se v posledních letech soustředili na výrobu malých přenosných posedů, který zvyšují bezpečnost střelby při společných naháňkách. I když jsme malý spolek, snažíme se přispět k zachování kulturně společenských akcí v obci Údraž. Každoročně MS pořádá začátkem prosince již tradiční Poslední leč s bohatou mysliveckou tombolou, zvěřinovým občerstvením a hudbou, na kterou je každý rok zvána široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že se v katastru obce Údraž vykácely nekulturní dřeviny na starých nefunkčních cestách, kde tyto dřeviny sloužily jako přirozený větrolam a kryt pro zvěř, chtěli bychom se ve spolupráci s obecním úřadem v následujících letech především zaměřit na zlepšování životního prostředí pro zvěř, a to výsadbou nových remízků. Cílem této výsadby bude alespoň částečně eliminován stresující vliv na zvěř, která je v dnešní době často rušena neukázněnou veřejností, a to hlavně jízdou motorkářů, čtyřkolek a cyklistů. Každoročně se činnost spolku řídí schváleným plánem práce, kde se jedná hlavně o zimní přikrmování zvěře, výstavbu a opravy mysliveckých zařízení a odlov černé zvěře, která dělá významné škody na zemědělských plodinách. Z kulturně společenských akcí je to pořádání veřejné Poslední leče a střelecké soutěže místních MS. Členská základna se v posledních letech nezměnila, stále máme 8 členů, kteří zajišťují veškerou činnost MS Údraž. V současné době se nám podařilo omladit členskou základnu, čímž se podstatně snížil průměrný věk členů myslivecké společnosti. Tento vývoj hodnotíme velice kladně a je velmi důležitý i z hlediska další funkční myslivecké činnosti v regionu, neboť práce je pořád dost. Výbor MS má tři členy. Předseda a finanční hospodář je Milan Pizinger, místopředseda Vlastimil Hronek a dalším členem výboru je myslivecký hospodář Josef Vitoušek. Lovu a myslivosti zdar M Pizinger.

Bez náhledu
Číst článek

Spolek Rybářských veteránů

Jako parta kamarádů, co se zajímali o rybařinu, jsme dělali různé akce, již hodně let dozadu. Ale až před jedenácti lety jsme založili oficiální spolek, pod názvem, spolek Rybářských veteránů. Byli jsme tři, jako spolek bratrstva kočičí pracky. František Král, Jan Lid a Petr Schánilec. Před třemi lety spolek opustil pan Jan Lid a místo něj přišli Jindra a Milan Pizingerových. Činnost spolku spočívá v pořádání společenských akcí, související převážně s rybařinou, přírodou a všeho co souvisí s našimi toky a rybníky. Každý rok pořádáme pro naše občany Rybářský candrbál a rybářské závody na Vápeňském rybníce, (převážně pro děti). Každý druhý rok je to výlov tohoto rybníka. Pořádali jsme na konci každého roku loučení s řekou. Po šťourání pár lidí, kteří si prý toto budou dělat sami, jsme akci loni vynechali. Tito šťouralové tam loni byli tři. Tak se k této hezké akci asi vrátíme. Jediná událost nesouvisící s vodou, je každoroční pořádání koncertu souboru Chairé v našich kostelích. Toto je akce úžasná a letos jsme díky těmto koncertům a dobrým lidem, byli spoluzakladatelé občanského sdružení na pomoc chřešťovickému kostelu. Do tohoto sdružení budeme každoročně finančně přispívat. Když obec potřebuje zúčastňujeme se různých brigád a obecních akcí. Za spolek Rybářských veteránů Mňouk

Bez náhledu
Číst článek

SDH Jehnědno

SDH Jehnědno - https://sdh.jehnedno.cz/

Bez náhledu
Číst článek

Hospodská 12

V létě roku 1998 se scházela parta vysloužilých místních fotbalistů a dalších kamarádů tzv. zemědělců, řezníků, hajných apod., v hospodě U Králů. Toho času zde čepoval pivo zarputilý Sparťan Míra Černý. Láska k fotbalu, partě a pivu byla tak velká, že dala vzniknout fotbalovému seskupení s názvem Hospodská dvanáctka. Proč dvanáctka? Protože se při setkáních konzumovalo výhradně protivínské dvanáctistupňové pivo. Člen mužstva musel být starší 40ti let nebo s hmotností více než 100 kg. Před zápasy v rámci spetření a zábavy bylo prováděno kontrolní vážení na decimálce. Byla zakoupena sada dresů s logem hospodské dvanáctky a míče. Pravidelně jsme během roku sehráli a dosud sehráváme několik zápasů a turnajů. Dokonce jsme se vydali reprezentovat své jméno až za hlavní město Prahu do Čelákovic. Tato sestava fotbalistů se scházela při sledování utkání místního klubu tak i přenosů fotbalových utkání v již zmíněné hospodě U Králů, kde se patřičně za přispění M.Černého hodovalo a pilo. Byla vedena docházka, kterou evidoval tehdejší předseda František Král. Od roku 2008 vede klub Petr Pizinger. Na veškerá sezení neměly přístup ženy členů. Pokud se i přes zákaz některá dostavila, musel dotyčný zaplatit pokutu (panáky pro všechny přítomné členy). A tak to šlo rok co rok, až jsme v roce 2018 oslavili 20té výročí. Za tuto dobu členové zestárli a skončili, někteří jsou již po smrti, hospoda se zavřela. V současnosti má klub již jen pár zakládajících členů, ale snažíme se počet postupně doplňovat mladšími a nevzdáváme to. Ze všeho nejvíce v nás zůstávají vzpomínky na krásnou hospodskou partu a mnoho sportovních zážitků. Za Hospodskou dvanáctku Dosavadní předseda Petr Pizinger

Bez náhledu
Číst článek

SDH Chřešťovice

SDH Chřeštovice - https://www.sdh-chrestovice.eu/

Český zahrádkářský svaz
Číst článek

Český zahrádkářský svaz

Zahrádkářský spolek vznikl v Albrechticích n/Vlt. v roce 1957 a v minulosti vždy patřil k nejvýznamnějším v obci, jak co do počtu členů, tak i co do pořádání kulturních i společenských akcí. Jednalo se o taneční zábavy, o poznávací zájezdy spojené s návštěvou zahrádkářských výstav, veletrhů a zahradnictví, a to nejen po republice, ale i do zahraničí. Uskutečnily se zájezdy do Lysé nad Labem, Prahy, Liberce, Litoměřic, Plzně, dvakrát na Jižní Moravu, a také do Rakouska, Německa, Holandska, Belgie, Švýcarska. V roce 2017 jsme navázali na tuto tradici zájezdem do Dendrologické zahrady v Průhonicích, exkurzí do soukromého pivovaru „Berounský medvěd“ spojenou s návštěvou Jarních hrnčířských a řemeslných trhů v Berouně. V loňském roce se uskutečnil zájezd na Jižní Moravu, a sice do Valtic na prohlídku bylinkové zahrady, dále do Lednice do akademické zahrady Mendelovy univerzity Brno a do vinného sklípku v Hustopečích. Každým rokem zahrádkáři organizují akce jako Velikonoční dílnu, soutěž Rozkvetlou zahradu, Podzimní výstavu květin, ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových produktů, fotografií, ručních prací a prací školních dětí, Vánoční dílnu. Za zmínku stojí i zvýšená aktivita spolku pro potřeby obce, jako např. brigáda při sázení květin, příprava a prezentace spolku na vyhodnocení soutěže Vesnice roku, a v neposlední řadě i úzká spolupráce s dětmi z MŠ a ZŠ v Albrechticích n/Vlt. Úspěšné akce plánujeme každým rokem zopakovat. Organizace má v současnosti 48 členů a dalších zájemců o členství nadále přibývá. Věříme, že zahrádkáři v Albrechticích n/Vlt. budou i po 62 letech svého trvání nadále aktivní a činní, a přispějí tak nejen ke zlepšení životního prostředí svých spoluobčanů, ale i k jejich zábavě, kulturnímu vyžití a k celkovému vzhledu obce.

Myslivecký spolek Jehnědno
Číst článek

Myslivecký spolek Jehnědno

První zmínky o provozování myslivosti a myslivcích v Jehnědnu sahají do období mezi světovými válkami. V kronice Jehnědna je uveden rok 1928 v souvislosti s myslivostí. V této době existovaly dvě uznané honitby v Jehnědnu a to obecní a společenstevní. V padesátých letech minulého století bylo v honitbách Jehnědno a Chřešťovice na polích a v lese k vidění daleko více bažantů, zajíců a koroptví než dnes, zato potkat divočáka byla spíše náhoda. Myslivecké sdružení mělo v té době kolem deseti až patnácti členů a užívali si toho to koníčka dle zvyků a tradic pro myslivce typické. V osmdesátých letech se Myslivecké sdružení Jehnědno spojilo s Mysliveckým sdružením Kluky a myslivost se provozovala na třech uznaných honitbách Jehnědno, Chřešťovice a Kluky. V říjnu roku 1992 došlo na společné schůzi k rozdělení Mysliveckého sdružení a vznikla samostatná sdružení, a to MS Jehnědno, MS Chřešťovice a MS Kluky. Nově vzniklé MS Jehnědno si pronajalo od vlastníků půdy, tj. od Honebního společenstva Jehnědno uznanou honitbu o výměře 530 Ha. V březnu roku 2003 Myslivecké sdružení Jehnědno požádalo Honební společenstvo Chřešťovice o pronájem uznané honitby o výměře 509 Ha a od 12. 4. 2003 Myslivecké sdružení Jehnědno hospodaří na dvou honitbách o celkové výměře 1039 ha. V obou honitbách se loví zvěř černá a myslivosti škodící a v souladu s plánem lovu především zvěř srnčí. Pro dlouhodobě nízké stavy drobné zvěře se zvěř zaječí a bažantí neloví a koroptve zmizeli na dobro. Hlavní činností dnes již Mysliveckého spolku Jehnědno je celoroční péče o zvěř a o obě honitby včetně provozního zařízení tzn. nasušit seno, nakoupit a uskladnit jadrná krmiva a od října do dubna v krmných zařízeních přikrmovat, aby zvěř v tom to na potravu chudém období nestrádala. K dalším činnostem patří brigády na údržbu a obnovu mysliveckých zařízení, brigády na sběr kamene pro ZD Kluky. Ze společenských akcí se Myslivecký spolek Jehnědno zúčastnil prezentace na soutěži Vesnice roku, Štítu Albrechtic dále je spolupořadatelem každoroční střelecké soutěže okolních mysliveckých spolků a ve svých honitbách umožnil Okresnímu mysliveckému spolku Písek uspořádat několikrát kynologické akce zejména Speciální zkoušky z vodní práce. Při sklizních sena se snaží členové MS snížit ztráty na zvěři umisťováním zápachových nebo vizuálních plašičů a vyhledáváním a vynášením mláďat zvěře před samotnou senosečí. K činnostem Mysliveckého spolku Jehnědno patří také péče o chráněnou přírodní památku v lokalitě kaolinového dolu u Jehnědna. Členové MS zde vysázeli lesní a ovocné stromy a keře, aby se zvýšila životní úroveň zde žijících živočichů, a to zejména plazů a obojživelníků ale i ptactva a bezobratlých. Předmětem ochrany je zachování ekosystému trvalých i periodických vodních ploch a podmáčených ploch, kde se vyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. Vyskytují se zde zejména tyto druhy: kuňka obecná, čolek obecný, skokan krátkonohý, skokan zelený, rosnička zelená, ropucha zelená, ropucha obecná, blatnice skvrnitá, ještěrka obecná a užovka obojková. Myslivecký spolek Jehnědno zbudoval obrázek svatého Huberta k jeho poctě jako patrona myslivců a na památku členů MS, kteří již loví v jeho lovištích. Obrázek se nachází v Jehnědnu v lesním komplexu pod hájenkou „U Šaška“ na křižovatce lesních cest. Myslivecký spolek Jehnědno každoročně pořádá pro širokou veřejnost tradiční „Poslední leč“ s hudbou a bohatou mysliveckou tombolou. V současné době má spolek 13 členů. Členové Mysliveckého spolku Jehnědno děkují všem, kteří jim umožňují provozovat činnost hlavně vlastníkům a uživatelům lesních a zemědělských pozemků a obci Albrechtice nad Vltavou.

Spolek Náš Újezd, z.s.
Číst článek

Spolek Náš Újezd, z.s.

Charakteristika spolku Náš Újezd, z. s. Sídlem spolku je Újezd 20, Albrechtice nad Vltavou, pošta 375 01 Týn nad Vltavou. IČ: 22680934. Spolek registrován u KS v Č. Budějovicích, zn. L 4712. Statutárním orgánem Spolku je tříčlenný výbor ve složení: předseda: František Štípek, místopředsedové: Václav Petřík a Ing. Josef Procházka. * Spolek má k 1. 1. 2019 celkem 33 členů. Založení a historie spolku Založení spolku (jako občanského sdružení) v roce 2008 bylo z důvodu sjednocení odmítavého postoje občanů Újezdu a chalupářů k záměru výstavby obalovny živičných směsí na parcele lomu Slavětice, bezprostředně sousedící s naší osadou. Tento záměr se ve stadiu procesu EIA podařilo zastavit. Účel spolku Účelem spolku je sdružování občanů, chalupářů a přátel osady Újezd a hájení jejich společných zájmů. Cílem je přispět ke společenskému, klidnému a zdravému životu v osadě. Dosažení „přijatelného“ provozu lomu Slavětice ve vztahu k životu v naší osadě. Předmět činnosti spolku je především: Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu. Propagace a prosazování principů občanské společnosti. Zapojení občanů do veřejného života obce. Spolupráce se zastupitelstvem obce. Pořádání společenských akcí pro občany a chalupáře. Provoz místní klubovny. Další aktivity ve prospěch zlepšování života v osadě.

Bez náhledu
Číst článek

SDH Údraž

SRPŠ při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
Číst článek

SRPŠ při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou je spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účelem Spolku je podpora školní a mimoškolní činnosti dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou a podpora činnosti této školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat výsledky práce školy na veřejnosti. Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění výše uvedeného účelu zejména formou podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity školy a jejích dětí a žáků podporuje a rozvíjí spolupráci, vztahy a komunikaci mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zástupci školy, seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a poskytuje ze svého rozpočtu materiální a finanční prostředky škole a v odůvodněných výjimečných případech i jednotlivým žákům školy, a to vždy tak, aby to přispělo k rozvoji školních i mimoškolních aktivit žáků školy, modernizaci výuky, popř. zlepšení vybavenosti školy, organizuje dobrovolnou výpomoc v rámci činnosti školy, podílí se na organizaci mimoškolní zájmové činnosti, pořádá společenské, kulturní, sportovní a osvětové akce pro děti a žáky, informuje své členy a ostatní zákonné zástupce o konkrétních aktivitách Spolku a prezentuje výsledky práce Spolku a školy na veřejnosti.

Bez náhledu
Číst článek

ZO Českého svazu včelařů Chřešťovice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ CHŘEŠŤOVICE číslo org. ČSV: 2-04-07, IČO: 708 54 540 Historie spolku: Základní spolek ČSV Chřešťovice byl založen v roce 1933, jeho vznik lze dokladovat zápisem z 24. září v původní knize zápisů. Na ustavující schůzi bylo konstatováno, že včelařský spolek chtěli místní včelaři založit již před 30 roky, ale s ohledem na předsedu včelařského spolku v Písku Václava Jakše tak neučinili. Spolek byl ustanoven v počtu 16 členů již organizovaných v píseckém včelařském spolku a 17 členů přistoupilo do zakládajícího se spolku nově, tedy celkem 33 členů. Kronika spolková je vedena od roku 1933 do roku 1963. Ze seznamu funkcionářů, kteří se podíleli na řízení spolku lze doložit pouze předsedy spolku: Josef Kothánek 1933–1959, Jaroslav Košatka 1959–1970, Václav Volf 1970–1975, Josef Řežábek 1975–1990, Jaroslav Kozák 1990–2014, Jaroslav Žák 2014 - dosud. Současnost: V současné době (k 30.1.2019) registruje ZS ČSV Chřešťovice 21 členů s 249 včelstvy a 6 registrovaných včelařů s 22 včelstvy. Hranice ZS ČSV je shodná s obvodem obcí Dobešice, Chrášťovice , Jehnědno a Údraž. Na tomto území nevčelaří žádný neorganizovaný včelař. Aktuailty: Na území organizace se nenachází k začátku roku 2019 žádné ohnisko nákazy včelích nemocí, varroáza včel je na průměrné úrovni. Kontakty: Předseda ZS ČSV Jaroslav Žák, tel. 603549721 Doručovací adresa: Za Pazdernou 1746, Písek, 39701 E-mail jzakpisek@seznam.cz Jednatel ZS ČSV Jan Schánilec tel. 725743978 Doručovací adresa: Údraž 85, Písek, 39701 E-mail cervjan@centrum.cz Pokladník Václav Lid tel. 722918220 Doručovací adresa: Jablonského, 385, Písek, 39701 E-mail vasek.lid@centrum.cz

TJ Albrechtice nad Vltavou
Číst článek

TJ Albrechtice nad Vltavou

Odkaz na oficiální stránku TJ Albrechtice nad Vltavou - https://albrechtice-fotbal.webnode.cz/

Velká Albrechtická
Číst článek

Velká Albrechtická

Navštívte oficiální stránku události Velká Albrechtická - Silvestrovský výběh na rozhlednu Kamýk na Facebooku

Albrechtický Brebta
Číst článek

Albrechtický Brebta

Myšlenka, založit ochotnický spolek Albrechtický Brebta, se zrodila jednoho dlouhého lednového večera roku 2010 v hospůdce U čarodějnice. Ještě téhož roku soubor secvičil krátkou operetku O Červené Karkulce z dílny pánů Uhlíře a Svěráka a poslední červnovou sobotu s ní premiérově vystoupil před diváky na albrechtické slavnosti Vítání léta. Během dalších dvou let přicházejí do souboru tři noví členové, od stejné autorské dvojice jsou vypůjčeny a nazkoušeny operetky O Budulínkovi a Dvanáct měsíců a v roce 2012 spatří světlo světa amatérský film Osídlení Albrechtic. Vypravěče, který filmem provází svým hlasem, namluvil vynikající dabér s nezaměnitelným hlasem pan Alfréd Strejček! V roce 2013 ochotníci přicházejí s částečně vlastní tvorbou a ze známých pohádkových písniček je poskládán příběh O Vendelínovi, poprvé proložený i mluveným slovem. V podobném duchu jsou i následující pohádkové hry Taková normální pohádka, Hodinový manžel a Trápení vodníka Ploutvičky, kdy se soubor posouvá k téměř zcela autorské tvorbě přetextováním známých písní a melodií, kterými prokládá jednotlivá představení. Ve spolupráci s albrechtickým spolkem "Ženy a Muži v akci" spolupořádal soubor po tři roky Mikulášskou nadílku na albrechtické návsi a od roku 2012 je tato akce zcela v režii ochotníků. Další úzká spolupráce probíhá s občanským sdružením Albrechtický Vltavínek, kdy každoročně divadelníci připravují pohádkové stezky odvahy pro děti na zářijových minitáborech na Nové Louce a spolupodílí se na červnové celodenní akci albrechtického Vítání léta. V posledních letech také stále častěji vyjíždí na pozvání se svými představeními po blízkém i vzdálenějším okolí. V roce 2016 má soubor 19 stálých členů a nebrání se příchodu nových, stejně nadšených, herců amatérů.... Více zde: https://albrechtickybrebta.webnode.cz/o-nas/

Bez náhledu
Číst článek

Myslivecký spolek Vltava Albrechtice nad Vltavou

Myslivecký spolek „Vltava“ Albrechtice nad Vltavou provádí činnost myslivosti na 739 ha. Honitbu má pronajatou od honebního společenstva. Výkon práva myslivosti vykonává 17 členů a 3 stálí hosté. Členové i hosté se zúčastňují brigád a podílejí se na odlovu zvěře. Naše spolek získal od Nadace ČEZ dotace, a to v roce 2016 na zazvěření honitby zajíci a v roce 2018 nám byla poskytnuta dotace na zazvěření honitby koroptvemi. Drobné zvěře je v naší honitbě nedostatek, a proto zvěř nelovíme, ale snažíme se přikrmováním a stavbou zásypů stavy zvednout. V naší honitbě lovíme především černou, srnčí a zvěř škodící myslivosti. Myslivecký spolek pořádá každoročně 2 naháňky na černou a zvěř škodící myslivosti a v závěru roku pak Poslední leč s hudbou a bohatou zvěřinovou tombolou pro širokou veřejnost. Mezi kulturně společenské akce, kterých se naši členové účastní, patří především střelecká soutěž v rámci „Štítu Albrechtic“. Dále náš spolek pořádá ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Písek zkoušky lovecky upotřebitelných psů. Společně s místními hasiči se každoročně podílíme na přípravě a průběhu dětského dne. Myslivosti zdar J. Sládek

Spolek památky Chřešťovicka
Číst článek

Spolek památky Chřešťovicka

Tento spolek, jak už sám název napovídá, chce pomoci především chřešťovickým památkám. Představa je taková, že se spolek různými akcemi bude snažit, získávat finanční prostředky na opravy jak památek samotných, tak jejich vybavení. Krom toho se také bude zabývat dohledáváním a dokumentací faktů o historii památek, významných rodácích či jiných chřešťovických událostech. Také se chce spolek snažit chránit okolní krajinu a přírodu od znečišťování a ničení. Bude se snažit o spolupráci s jinými místními spolky, obecním úřadem a také s církví, které některé památky patří. Spolek se pokusí, nějakými způsoby památky propagovat, aby se zviditelnily i pro širší okolí a dostaly se do povědomí více lidem. Chřešťovice mají hlubokou historii, z té se do této doby zachovaly pozůstatky keltského osídlení, slovanského hradiště, kostel sv. Jana Křtitele ze 13. stol., původně tvrz 15. stol.- dnes barokní zámek, kaple Panny Marie, kaple sv. Anny, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého, Boží Muka a několik kamenných či litinových křížů i křížků. Chřešťovice se nachází v kouzelné krajině nedaleko řeky Vltavy, která je také atraktivním místem pro návštěvníky.Takže je toho opravdu dost, čemu lze pomoci. Tak snad se bude dařit. Číslo běžného účtu: 115-8860190277/0100

Bez náhledu
Číst článek

Podnikatelské subjekty

Prodej medu Jan Schánilec Údraž č.p.85 Kontakt: 720 614 106 Hudebninky-prodej, opravy a servis hudebních nástrojů Jiří a Petra Kaštánkovi www.hudebninky.com Kontakt: 777 601 346 Farma Hladná Pěstování a prodej českého česneku Kontakt: 721 941 229 Dlaždičství Štípek, v.o.s. Újezd 20 Pošta Týn nad Vltavou 375 01 Kontakt: 774 653 753 Email: stipek.vos@seznam.cz Petr Mikšík restaurování starožitného nábytku Újezd č. p. 12 Pošta Týn nad Vltavou 375 01 http://www.petrmiksik.cz Truhlářské práce Petr Veverka Újezd 3 Kontakt: 604 918 640 Albrechtické Zelí - Jiří Jaroš více na: https://albrechticke-zeli.webnode.cz/ Ing. Milena Soudná – masáže, komplexní kondiční poradna Kontakt: 723 490 007 Švadlenkářství s.r.o.- Zdeňka Schánilcová Kontakt: 724 525 344 Vlasta Petružálková - grafika, tisk Kontakt: vlasta.petruzalkova@volny.cz Kadeřnictví - Laděna Schánilcová Kontakt: 723 269 130 Pedikúra - Ivana Hubáčková Kontakt: 720 347 245 Půjčovna přívěsů - František Hošek www.pujcovnaualfa.cz Stáje Gabreta - Dana Kováčová www.ujezd-gabreta.cz Zednické práce - Josef Kabele Kontakt: 704 472 183 Právní služby - Mgr. Ing. Jan Procházka Kontakt: 774 408 641 prochazka@akprotivin.cz www.akprotivin.cz Ondřej Lívanec - výživový poradce www.hubnuti-s-ondrou.cz Kontakt 721 729 496 Jezdecký klub - sportovní koně Dana Kováčová www.jk-mhrabankova.cz Arboristika - péče o stromy a rizikové kácení Kontakt: Ondřej Kvasnička +420 721 867 467 Broušení a ostření nástrojů - frézy stopkové, čelní válcové, kotoučové, úhlové, drážkovací - výstružníky, závitníky, záhlubníky, výhrubníky, vrtáky ... - kotoučové pily, všechny druhy fréz, sukovníky, zátkovníky, hoblovací nože, vrtáky - všechny domácí řezné nástroje, nože, nůžky, dláta... Pavel Svoboda Hladná 14, Albrechtice nad Vltavou +420 604 309 745 kadajcik@gmail.com Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla - Celin s.r.o. - trápí vás nedostatečné pitné vody? - trápí vás zvyšující se cena vody? - máte vysychající studnu či špatnou kvalitu vody? Pomůžeme Vám tyto problémy vyřešit. Kontakt: tel.: +420 605 488 484 tel.: +420 703 828 333 e-mail: celinstro@gmail.cz

Albrechtický Vltavínek
Číst článek

Albrechtický Vltavínek

Občanské sdružení Albrechtický Vltavínek vzniklo na základě kladných ohlasů na první dva minitábory na Nové Louce, pořádané ještě pod záštitou spolupráce "Žen a mužů v akci" a SDH Albrechtice. V současnosti (2016) má 16 registrovaných členů. Ke zmíněným zářijovým minitáborům začalo sdružení po svém vzniku pořádat další dva pravidelné víkendové pobyty. Zimní zájezdy na hory s programem pro lyžaře i nelyžaře s možností přihlásit děti do lyžařské školičky a letní výlety se zaměřením na pěší turistiku, cyklistiku a velmi oblíbené vodácké výpravy na raftech, spojené vždy s prohlídkou některé z kulturních památek a zajímavých míst. V roce 2013 byla sdružení nabídnuta k užívání jedna z opuštěných tříd bývalého druhého stupně místní ZŠ, kterou členové společnými silami přeměnili na stálou klubovnu, poskytující příjemné a potřebné zázemí. Díky těmto prostorům rozšířil Vltavínek svou činnost o tábornický a taneční kroužek. Od roku 2014 je sdružení hlavním pořadatelem celodenní albrechtické slavnosti Vítání léta, zaměřené nejen na děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Součástí programu je i pravidelné taneční vystoupení dětí z Vltavínku. Tato akce je také ve znamení několikaleté spolupráce s místní ZŠ, SDH Albrechtice a divadelním spolkem Albrechtický Brebta. Ochotníci jsou tradičně i nedílnou součástí zářijových minitáborů, kdy dětem pravidelně připravují pohádkové stezky odvahy... Odkaz na oficiální webu občanského sdružení Albrechtický Vltavínek:https://albrechtickyvltavinek.webnode.cz/ foto-albvltavinek.rajce.net

Český svaz včelařů z.s. Albrechtice nad Vltavou
Číst článek

Český svaz včelařů z.s. Albrechtice nad Vltavou

Naš spolek byl založen v roce 1913. Chov včel má v současné době vzrůstající význam. Včelařství nespočívá pouze a jedině v získávání medu, pylu, propolisu, mateří kašičky, vosku a včelí jedu. Včelí produkty tvoří pouze nepatrnou část užitné hodnoty včel. Hlavní a nezastupitelné místo mají námi chovaná včelstva v opylování kulturních i planě rostoucích rostlin. Chov včel se z národohospodářského hlediska posuzuje jako významný faktor přispívající k zabezpečování vysokých výnosů všech zemědělských hmyzosnubných rostlin. Kdyby z naší přírody vymizely včely, současně s nimi by zanikly i desítky druhů rostlin, které jsou na opylení včelou závislé. Chov včel je služba přírodě, která se nedá nijak změřit, nedá se finančně ohodnotit a vyčíslit, je to práce, kterou včelaři věnují všem. Práce včelaře není jednoduchá,vyžaduje určité znalosti . Je náročná na potřebná vybavení pro včely i pro včelaře. Včely potřebují neustálou péči, obnovu díla, léčení a dodávání cukerných zásob. Spolek včelařů vedl dlouhá léta p. Miroslav Peterka z Albrechtic nad Vltavou a po jeho smrti jej vedl p. Václav Petřík z Újezda. Současný předseda spolku včelařů-p.Josef Průcha. Celkem máme 28 včelařů, z toho 7 žen. Skupina počet včelařů počet zazim. včelstev 1-5 včelstev 11 36 6-10 10 73 11-15 3 42 16-30 3 73 31-100 1 39 Celkem 28 263 Věk včelařů počet včelařů do 29 let 1 30-39 let 2 40-49 5 50-59 7 60-69 6 70-79 6 80-90 1 Včelařů celkem 28 Kontaktní adresa: př. Václav Petřík, Újezd 33, mobil: 721 740 013.

Bez náhledu
Číst článek

Instituce

COOP Albrechtice nad Vltavou +420 602 154 807 PONDĚLÍ 6:30 - 11:30 12:00 - 15:30 ÚTERÝ 6:30 - 11:30 12:00 - 15:30 STŘEDA 6:30 - 13:00 - ČTVRTEK 6:30 - 11:30 12:00 - 15:30 PÁTEK 6:30 - 11:30 12:00 - 15:30 SOBOTA 7:00 - 11:00 - Potraviny a smíšené zboží Chřešťovice PONDĚLÍ 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00 ÚTERÝ 7:00 - 12:00 - STŘEDA 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00 ČTVRTEK 7:00 - 12:00 - PÁTEK 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00 SOBOTA 7:00 - 12:00 - NEDĚLE Zavřeno Bufet Miláček - Petra Kaštánková +420 777 601 346 PONDĚLÍ 7:00 - 14:00 ÚTERÝ 7:00 - 20:00 STŘEDA 7:00 - 20:00 ČTVRTEK 7:00 - 20:00 PÁTEK 7:00 - 22:00 SOBOTA 15:00 - 22:00 NEDĚLE 15:00 - 21:00 Pošta Partner Albrechtice nad Vltavou +420 734 241 304 PONDĚLÍ 7:30 - 12:00 - ÚTERÝ 7:30 - 12:00 - STŘEDA - 14:00 - 16:00 ČTVRTEK 7:30 - 12:00 - PÁTEK 7:30 - 12:00 - Pošta Partner Chřešťovice PONDĚLÍ 7:30 - 11:00 - ÚTERÝ 7:30 - 11:00 - STŘEDA 7:30 - 11:00 13:00 - 15:00 ČTVRTEK 7:30 - 11:00 - PÁTEK 7:30 - 11:00 - Knihovny: Albrechtice nad Vltavou Zaveden bezplatný veřejný internet ÚTERÝ 17:30 - 19:30 Chřešťovice PÁTEK 16:00 - 17:30 Údraž SOBOTA 13:00 - 15:00 Jehnědno SOBOTA 14:00 - 16:00 MUDr. Petra Kopřivová - praktický lékař Albrechtice nad Vltavou ordinace: budova OÚ (přízemí) pondělí 6:30-9:30 web: www.prakticky-lekar-pisek.cz Facebook

Infocentrum Albrechtice nad Vltavou
Číst článek

Infocentrum Albrechtice nad Vltavou

Turistické a informační centrum obce Albrechtice nad Vltavou je řízeno a provozováno Obecním úřadem v Albrechticích nad Vltavou. Cílem informačního centra je bezplatné poskytování informací o vesnici a regionu. Informační centrum dále poskytuje propagační materiály, tipy na výlety, mapy, prodej regionální literatury a suvenýrů. V rámci kvalitní propagace je prioritou infocentra přilákat do našeho regionu návštěvníky, nabídnout jim akce pravidelně konané v našem regionu a v souvislosti s tím i služby, které návštěvníci při dlouhodobějších pobytech potřebují. Zájemcům o služby je k dispozici veřejný internet, tisk a kopírovací služby. Dále je zde možnost zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí. Průvodcovské služby Po telefonické domluvě zajišťujeme průvodcovské služby – prohlídka a seznámení s historií kostela sv. Petra a sv.Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Exkurze je spojena s unikátním Kapličkovým hřbitovem. Návštěvníci pak mohou využít služeb infocentra. Délka okruhu cca 50 až 90 minut. Video - Kostel sv. Petra a Pavla

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je sobota
3. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR