Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Dotace a granty 2022

 

 

Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj 

Program:  Integrovaný regionální operační program

 

Po realizaci projektu bude rekonstruovaná a dostavěná hasičská zbrojnice plně sloužit svému účelu a bude odolnější vůči regionálním rizikovým faktorům, a to zejména vůči sněhovým srážkám a masivním námrazám. Uspořádání místností v budově bude více vyhovovat požadavkům na provoz JSDHO.

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie ve výši 3 923 208,90 Kč.  
 

Ministerstvo pro místní rozvoh ČR            Evropský fond pro regionální rozvoj

___________________________________

Vybavení učebny přírodopisu

 

Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017195

Poskytoval dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Integrovaný regionální operační program

Harmonogram: listopad 2021 – červen 2022

 

Projekt vybavení učebny přírodopisu ZŠ Albrechtice nad Vltavou bude rozvíjet klíčové kompetence žáků druhého stupně ZŠ v oblasti přírodních věd. Stávající nevyužívaná učebna bude vybavena nábytkem, demonstračními pracovišti, audiovizuální technikou a speciálními pomůckami pro přírodopis. Učebnu s kapacitou 20 žáků budou využívat od školního roku 2022/2023 všichni žáci druhého stupně ZŠ v Albrechticích nad Vltavou.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Ministerstvo pro místní rozvoh ČR Evropský fond pro regionální rozvoj

  

________________________________________________

 

Obecní byty Údraž - PD

Poskytovatel:  Jihočeský kraj 

Program: Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021

Předmětem projektu bylo zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nových obecních bytů v Údraži. Tímto projektem zajistíme další zájem o obecní byty jak ze strany rodin s dětmi, tak seniorů. Tím dojde i k nárůstu obyvatel v obci a dětí do mateřské a základní školy. 

Celkové náklady projektu:  844 728,84 Kč

Dotace před vyúčtováním : 603 000,00 Kč

 

Jihočeský kraj

 

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je neděle
14. srpna 2022

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR