Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Dotace a granty

Bez náhledu
Číst článek

Dotace, granty - 2018

Podpora technického vzdělávání, rozvoj pracovních schopností a dovedností žáků Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu Podpora školství Celkové náklady: 109 892,90 Kč Dotace: 52 000,00 Kč Z dotace byla pořízena učební pomůcka Dětská dílna VERSO včetně s 32 ks nářadí do mateřské školy, Interaktivní tabule, dataprojektor, reproduktory a notebook do základní školy. Pořízením učební pomůcky Dětská dílna VERSO s nářadím do mateřské školy se cíleně rozvíjí pracovní schopnosti a dovednosti dětí již od útlého věku. Podporuje tvořivost,kre­ativitu, vztah k technicky zaměřeným aktivitám a zájem o řemeslné profese. Vybavením základní školy ICT technikou a interaktivní tabulí jsou žáci více motivováni k učení. Učivo je názornější, zábavnější a snadnější. – Rekonstrukce pomníků a křížů – Vzpomínka na padlé z válečných konfliktů Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu Úcta k předkům Celkové náklady: 138 405,00 Kč Dotace: 63 281,00 Kč Byly provedeny opravy a rekonstrukce objektů drobné sakrální architektury (2 pomníky padlým z 1.světové války a 3 kříže, které byly věnovány padlým z válečných konfliktů). – Oprava dvou křížů ve správním území obce Albrechtice nad Vltavou Projekt byl podpořen Jihočeským krajem z Dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č.II. – Drobná sakrální architektura, 1.výzva pro rok 2018 Celkové náklady: 112 999,00 Kč Dotace: 35 000,00 Kč Byla provedena rekonstrukce kovového kříže v Albrechticích nad Vltavou včetně zlacení a ornamentů a dále byla provedena rekonstrukce kříže v Jehnědně u autobusové zastávky. – Víceúčelové hřiště – Albrechtice nad Vltavou Projekt byl realizován z prostředků Jihočeského kraje – Dotační program Podpora sportu, I.výzva pro rok 2018 Celkové náklady: 1 107 529,00 Kč Dotace: 200 000,00 Kč Realizací akce došlo k vytvoření víceúčelového hřiště. Plocha byla pokryta systémovým víceúčelovým povrchem polypropylenového modulového charakteru. Obvodové stěny byly vytvořeny z dřevěného mantinelu a záchytné polypropylenové sítě. Víceúčelové hřiště bude sloužit členům sportovního oddílu, dětem z blízké školy a široké veřejnosti. – Rekonstrukce hřiště v Údraži **Tento projekt byl realizován v rámci „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018“ Celkové náklady: 1 327 587,53 Kč Dotace Jihočeského kraje: 225 000,00 Kč Nadační příspěvek ČEZ: 130 000,00 Kč Realizací víceúčelového hřiště v Údraži byla dokončena plocha na návsi pro sportovní vyžití místních občanů a rekreantů ze dvou rekreačních zařízení. Došlo k výměně původního antukového povrchu novým.

Dotace a granty 2019
Číst článek

Dotace a granty 2019

Pořízení traktoru Z "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019" byl pořízen traktor FARMALL 105 C HD. Pořízením nového traktoru dojde k zajištění lepších služeb, které se týkají údržby a správy veřejných prostranství, zeleně a komunikací v letních i zimních měsících. Celkové výdaje: 1 910 590,00 Kč Dotace z POV kraje: 400 000,00 Kč Traktor byl pořízen ještě za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 000,00 Kč

Bez náhledu
Číst článek

Dotace a granty - 2017

Zpřístupnění OÚ Albrechtice nad Vltavou Celkové náklady: 1 156 687,20 Kč Dotace Jihočeského kraje: 200 000,00 Kč Vybudováním a zprovozněním výtahové plošiny bylo zajištěno zpřístupnění obecního úřadu, obřadní síně, knihovny, pošty a informačního centra i pro starší a tělesně postižené občany. Toto zařízení je denně využíváno výše uvedenými občany, čímž byla splněna první etapa zpřístupnění budovy obecního úřadu. – Nákup sekačky Tento projekt byl realizován v rámci „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017“ Celkové náklady: 1 149 403,00 Kč Dotace Jihočeského kraje: 300 000,00 Kč Nadační příspěvek ČEZ: 120 000,00 Kč Nákupem samochodné víceúčelové sekačky Gianni Ferrari PG280DW došlo ke zlepšení péče o veřejnou zeleň a vzhledem k zakoupenému příslušenství ( vysávací hadice, zametač, rozmetadlo, radlice na sníh) bude tento stroj využíván po celý rok. – Odstranění sedimentu – vodní nádrž Kuchyňka Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích Celkové náklady: 348 928,00 Kč Dotace Jihočeského kraje: 132 662,00 Kč Odstraněním sedimentu byla zvětšena retenční kapacita rybníka a bylo provedeno vyčištění výpusti. Tím byla splněna podmínka pro znovuužívání vodní nádrže k požárním účelům jako jediný zdroj vody při případném požáru. – Historická stezka Albrechtickem Tento projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora cestovního ruchu Celkové náklady: 193 402,00 Kč Dotace Jihočeského kraje: 40 000,00 Kč Byl zpracován ucelený obraz týkající se historie všech místních částí Albrechtic. Byly zpracovány historické informace, vytvořeny panely, umístěny na turisticky frekventovaná místa a byla vydána publikace o místních historických památkách.

Dotace 2020-2021
Číst článek

Dotace 2020-2021

Rozvoj technického vzdělávání a pracovních schopností a dovedností dětí a žáků. Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora školství Celkové výdaje: 100 759 Kč Dotace z JčK:59 000 Kč Projekt bude sloužit k rozvíjení rukodělné činnosti dětí a žáků. odkaz na fotogalerii:https://www.albrechticenadvltavou.cz/fotogalerie/zs-a-ms-rozvoj-technickeho-vzdelavani ______________________________________________________________________________________________ Opera na venkově Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora kultury Celkové výdaje: 155 184 Kč Dotace z JčK: 70 000 Kč Realizací bylo předvedení hudební produkce na venkově. odkaz na fotogalerii: https://www.albrechticenadvltavou.cz/fotogalerie/opera-na-venkove-prodana-nevesta-19-9 ____________________________________________________________________________________________ Přírodní zahrada u základní školy Albrechtice nad Vltavou Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz Celkové výdaje: 562.987 Kč Dotace: 478.539 Kč ________________________________________________________________________________________ Rekonstrukce vytápění č.p.16 v Chřešťovicích-prodejna potravin a smíšeného zboží Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora venkovských prodejen Celkové výdaje: 530.564 Kč Dotace : 208.000 Kč Realizací akce byl instalován nový zdroj vytápění. _________________________________________________________ Oprava sochy Ježíše Krista v areálu kostela sv.Jana Křtitele na poušti-NPÚ 44669/3-2520 Tento projekt byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství z programu:Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Celkové skutečné způsobilé výdaje: 183.300 Kč Dotace : 130.410 Kč Byla zrestaurována socha Ježíše Krista. V plném rozsahu byly odstraněny všechny vysprávky nanesené při minulých restaurátorských zásazích. Rozsah a podoba rekonstrukce chybějících částí byla provedena na základě podkladů a analogií v interpretaci s kontextem českéhgo sochařství. _________________________________________________________ Děkujeme Jaderné elektrárně Temelín - Skupině ČEZ., že stejně jako v minulých letech i v roce 2020 proběhla úspěšná spolupráce s generálním partnerem Jadernou elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok 2020. Akce Oranžového roku 2020 v Albrechticích nad Vltavou: 29.8. Folková dálava 30.8. Tradiční koncert české duchovní a lidové hudby 19.9. Opera na venkově 20.12. Adventní koncert- (z důvodu koronavirového opatření proběhlo náhradní plnění) 31.12. Silvestrovský běh na Kamýk-(z důvodu koronavirového opatření proběhlo náhradní plnění) __________________________________________________________________________________________ "CESTA ZA VZDĚLÁNÍM"-VYBAVENÍ II.STUPNĚ ZŠ ALBRECHTICE NAD VLTAVOU tento projekt byl realizován za podpory Nadace ČEZ- Podpora regionu 2020 ÚČEL PROJEKTU: Projekt byl zaměřen na nákup vybavení za účelem zlepšení klimatu školy a zkvalitnění procesu vzdělávání s důrazem na potřeby žáka. _________________________________________________________________________________________________ "STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V ÚDRAŽI" Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 Předmětem projektu byly stavební úpravy na nemovitosti č.p. 38. Celkovou rekonstrukcí došlo k opravě chátrající nemovitosti s cílem využití kulturního místa v Údraži. Celkové výdaje : 1 204 953 Kč Dotace : 496 000 Kč ________________________________________________________________________________________________ Rekonstrukce prodejny potravin Tento projekt byl realizován v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021: Podpora venkovských prodejen Rekonstrukce prodejny COOP Albrechtice nad Vltavou zahrnovala: zhotovení podhledů, elektromontáž, nové osvětlení a dlažba v prostorách prodejny Celkové výdaje: 655 224 Kč Dotace z JčK: 174 000 Kč _______________________________________________________________________________________________ Areál hřiště Jehnědno Projekt byl realizován v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021" s finanční podporou Jihočeského kraje ve výši 300 000,00 Kč. Na pozemku určeném k realizaci této akce byla vystavěna budova pro zázemí pro občerstvení a posezení včetně sociálního zařízení. Dále byl zhotoven objekt podia

Bez náhledu
Číst článek

Dotace a granty 2022

Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Program: Integrovaný regionální operační program Po realizaci projektu bude rekonstruovaná a dostavěná hasičská zbrojnice plně sloužit svému účelu a bude odolnější vůči regionálním rizikovým faktorům, a to zejména vůči sněhovým srážkám a masivním námrazám. Uspořádání místností v budově bude více vyhovovat požadavkům na provoz JSDHO. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie ve výši 3 923 208,90 Kč. __________________________________ Vybavení učebny přírodopisu Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017195 Poskytoval dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Program: Integrovaný regionální operační program Harmonogram: listopad 2021 – červen 2022 Projekt vybavení učebny přírodopisu ZŠ Albrechtice nad Vltavou bude rozvíjet klíčové kompetence žáků druhého stupně ZŠ v oblasti přírodních věd. Stávající nevyužívaná učebna bude vybavena nábytkem, demonstračními pracovišti, audiovizuální technikou a speciálními pomůckami pro přírodopis. Učebnu s kapacitou 20 žáků budou využívat od školního roku 2022/2023 všichni žáci druhého stupně ZŠ v Albrechticích nad Vltavou. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. ________________________________________________ Obecní byty Údraž - PD Poskytovatel: Jihočeský kraj Program: Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021 Předmětem projektu bylo zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nových obecních bytů v Údraži. Tímto projektem zajistíme další zájem o obecní byty jak ze strany rodin s dětmi, tak seniorů. Tím dojde i k nárůstu obyvatel v obci a dětí do mateřské a základní školy. Celkové náklady projektu: 844 728,84 Kč Dotace před vyúčtováním : 603 000,00 Kč ________________________________________________________________________________________________ Pořízení topného systému do hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou Poskytovatel: Jihočeský kraj Program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 Předmětem projektu bylo pořízení topného systému do hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou. Realizací akce došlo ke zhotovení topného systémů v četně tepelného čerpadla a rozvodu topné sítě a ohřevu TUV. Touto akcí došlo k dokončení rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou. Celkové náklady projekttu: 692 118,00 Kč Obdržená dotace : 266 000,00 Kč _______________________________________________________________________________________________

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je pondělí
26. září 2022

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR