Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs
Dotace 2020-2021

Dotace 2020-2021

                                                      

 

 

Rozvoj technického vzdělávání a pracovních schopností a dovedností dětí a žáků.

Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora školství

Celkové výdaje: 100 759 Kč

Dotace z JčK:59 000 Kč

Projekt bude sloužit  k rozvíjení rukodělné činnosti dětí a žáků.

odkaz na fotogalerii:https://www.albrechticenadvltavou.cz/fotogalerie/zs-a-ms-rozvoj-technickeho-vzdelavani

______________________________________________________________________________________________

 

Opera na venkově 

Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora kultury

Celkové výdaje: 155 184 Kč

Dotace z JčK: 70 000 Kč

Realizací bylo předvedení hudební produkce na venkově.

odkaz na fotogalerii: https://www.albrechticenadvltavou.cz/fotogalerie/opera-na-venkove-prodana-nevesta-19-9

____________________________________________________________________________________________

 

Přírodní zahrada u základní školy Albrechtice nad Vltavou

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

odkaz na internetové stránky www.sfzp.czwww.mzp.cz

Celkové výdaje: 562.987 Kč

Dotace: 478.539 Kč

________________________________________________________________________________________

 

Rekonstrukce vytápění č.p.16 v Chřešťovicích-prodejna potravin a smíšeného zboží

Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu: Podpora venkovských prodejen
Celkové výdaje: 530.564 Kč
Dotace : 208.000 Kč

Realizací akce byl instalován nový zdroj vytápění.

_________________________________________________________

 

Oprava sochy Ježíše Krista v areálu kostela sv.Jana Křtitele na poušti-NPÚ 44669/3-2520

Tento projekt byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství z programu:Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Celkové skutečné způsobilé výdaje: 183.300 Kč 
Dotace : 130.410 Kč

Byla zrestaurována socha Ježíše Krista. V plném rozsahu  byly odstraněny všechny vysprávky nanesené při minulých restaurátorských zásazích. Rozsah a podoba rekonstrukce chybějících částí  byla provedena na základě podkladů a analogií v interpretaci s kontextem českéhgo sochařství.
_________________________________________________________

 

Děkujeme Jaderné elektrárně Temelín - Skupině ČEZ., že stejně jako v minulých letech i v roce 2020 proběhla úspěšná spolupráce s generálním partnerem Jadernou elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok 2020. 

Akce Oranžového roku 2020 v Albrechticích nad Vltavou:

29.8. Folková dálava

30.8. Tradiční koncert české duchovní a lidové hudby

19.9. Opera na venkově

20.12. Adventní koncert- (z důvodu koronavirového opatření proběhlo náhradní plnění)

31.12. Silvestrovský běh na Kamýk-(z důvodu koronavirového opatření proběhlo náhradní plnění)

__________________________________________________________________________________________


"CESTA ZA VZDĚLÁNÍM"-VYBAVENÍ  II.STUPNĚ ZŠ ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 

tento projekt byl realizován za podpory Nadace ČEZ- Podpora regionu 2020

ÚČEL PROJEKTU:
Projekt byl  zaměřen na nákup vybavení za účelem zlepšení klimatu školy a zkvalitnění procesu vzdělávání s důrazem
na potřeby žáka.

_________________________________________________________________________________________________

 

"STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ V ÚDRAŽI"

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

Předmětem projektu byly stavební úpravy na nemovitosti č.p. 38. Celkovou rekonstrukcí došlo k opravě chátrající nemovitosti s cílem využití kulturního místa v Údraži.

Celkové výdaje : 1 204 953 Kč

Dotace : 496 000 Kč

 

Jihočeský kraj

________________________________________________________________________________________________

 

Rekonstrukce prodejny potravin

Tento projekt byl realizován v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021: Podpora venkovských prodejen

Rekonstrukce prodejny COOP Albrechtice nad Vltavou zahrnovala: zhotovení podhledů, elektromontáž, nové osvětlení a dlažba v prostorách prodejny

Celkové výdaje: 655 224 Kč

Dotace z JčK: 174 000 Kč

Jihočeský kraj

_______________________________________________________________________________________________

 

Areál hřiště Jehnědno 

Projekt byl realizován v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021" s finanční podporou 

Jihočeského kraje ve výši 300 000,00 Kč.

Na pozemku určeném k realizaci této akce byla vystavěna budova pro zázemí pro občerstvení a posezení včetně sociálního zařízení. Dále byl zhotoven objekt podia

 

Jihočeský kraj

 

 

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je sobota
3. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR