Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“

Zastupitelstvo Obce Albrechtice nad Vltavou schválilo na své schůzi dne 9.9.2022 zapojení obce do Dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“
 

Informace pro žadatele:
- žádat mohou osoby s trvalým bydlištěm v Albrechticích nad Vltavou včetně místních částí (Hladná, Újezd, Údraž, Jehnědno, Chřešťovice)
- v případě přiznání nároku na podporu bude podpora vyplácena zásadně na účet, pouze ve výjimečných případech v hotovosti
- přijetí a posuzování žádostí bude do 30. 11. 2022, žádosti podané po tomto termínu již posuzovány nebudou
 

Formuláře žádostí naleznete ZDE.
 

Příjem žádostí:
Žádosti lze podat v kanceláři Obecního úřadu v Albrechticích nad Vltavou, pouze v úřední dny pondělí, středa, pátek v době od 7,00 hodin do 15,30 hodin a ve čtvrtek od 7,00 hodin do 12,00 hodin.
 

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu:
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem v Albrechticích nad Vltavou včetně všech místních částí, které jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové služby.
 

Podmínkami přiznání podpory jsou:
Pobíraná sociální dávka „příspěvek na bydlení“ (nutno doložit potvrzením ÚP) nebo u osob samostatně žijících příjem v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činící v součtu
maximálně 16 000 Kč.
U osob žijících ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč na osobu.
Nesmí být vedeno exekuční řízení.
 

Výše podpory je stanovena následovně:
Poživatelé důchodu, kteří žijí samostatně 4 000 Kč, poživatelé důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.
50 % podpory hradí Obec Albrechtice nad Vltavou.
 

Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku:
Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem v Albrechticích nad Vltavou včetně všech místních částí, a to do dovršení 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
 

Podmínkami přiznání podpory jsou:
Pobíraná dávka „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo pobíraná dávka „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí 2022) – nebo čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč (dle stanovených podmínek, viz dotační program), rodič či zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel, druh, partner není ke dni podání žádosti veden déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Nesmí být vedeno exekuční řízení.
 

Výše podpory je stanovena následovně:
Výše podpory činí 4 000 Kč na dítě, 100 % podpory hradí Jihočeský kraj prostřednictvím měst a obcí. Pokud je v rodině více dětí, je třeba podat žádost na každé dítě.
Formuláře žádosti a příloh jsou zveřejněny na stránkách obce.
 

Více informací na webu myvtomjihocechynenechame.cz.

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je sobota
3. prosince 2022

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR