Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs
Aktuální informace:  -omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna od 12.4.2021  -o provozu MŠ

Aktuální informace: -omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna od 12.4.2021 -o provozu MŠ

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě, že spadáte do vybraných profesí a máte zájem o umístění dítěte do mš, kontaktujte nás.

Na stránkách koronavirus.edu.cz je uvedeno, že postačuje, když je ve vybraných profesích zaměstnán jeden rodič.

V Manuálu je uvedeno, že rodič doloží příslušnost k vybraným profesím potvrzením zaměstnavatele.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud se zúčastní testování s negativním výsledkem.​

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Absence dítěte bude omluvena.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně - pondělí, čtvrtek

První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

doloží potvrzení od lékaře nebo laboratoře, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,

“byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:

Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je sobota
15. května 2021

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ