Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Aktuality ZŠ

Bez náhledu
Číst článek

Informace pro rodiče a školská zařízení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné? Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti. Jak dlouho lze ošetřovné čerpat? Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. Co dále po dočerpání ošetřovného? Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci. Jaká je výše ošetřovného? Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV (http://bit.ly/kalkulacka_davek). Jak se uplatní nárok na ošetřovné? Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. Kde získá škola tiskopis žádosti? Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ (http://bit.ly/zadost_osetrovne). Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě. Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné? U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění. Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí? V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-2021
Číst článek

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou 398 16 Albrechtice nad Vltavou č. 139 Zápis do mateřské školy v ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou se uskuteční v termínu od 30. dubna do 13. května 2020 a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým opatřením ze dne 3. 4. 2020 v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem. Ředitelé mateřských škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole. Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Podání žádosti - v době od 30. dubna do 13. května, přičemž rozhodné datum zápisu je 13. května 2020 do 17.00 hodin. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017, které dosud mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 podají žádost o přijetí, pokud uvažují o umístění dítěte do MŠ během školního roku 2020/2021. Pro děti narozené 1. 9.2014 -31. 8. 2015 je zápis povinný – předškolní děti – v případě, že mateřskou školu dosud nenavštěvují. Stažení přihlášek je možné z webových stránek školy, kde jsou i podrobné informace a další požadované doklady nutné zápisu (www.zsamsalbrechtice.cz). V Albrechticích nad Vltavou 14. 4. 2020 Mgr. Věra Tichá ředitelka školy

Mateřská školka:
Číst článek

Mateřská školka:

Třídní stránky
Číst článek

Třídní stránky

Mateřšká školka- aktuální provoz:
Číst článek

Mateřšká školka- aktuální provoz:

Mateřská škola je zatím otevřena. Podle počtu dětí (pokud klesne na minimum) nebo pokud o uzavření rozhodne nadřízený orgán, může být MŠ uzavřena. Rodiče budeme informovat o aktuální situaci hromadnou SMS zprávou nebo přes web. stránky školy (www.zsamsalbrechtice.cz nebo obce www.albrechticenadvltavou.cz) Vážení rodiče, V případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodů zavření školy, podle zákona máte na tento nárok pro děti do 10ti let. Informace ze stránek cssz.cz: Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení(školy) uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení(školy)“, který mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli. Pokud o toto máte zájem, volejte ředitelku školy 602 254 165, e-mail: zsalbre@seznam.cz, kdy se můžete pro potvrzení dostavit. Děkuji za pochopení a přeji mnoho zdraví! Věra Tichá, ředitelka školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY
Číst článek

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Bez náhledu
Číst článek

Přihláška do Dětského klubu Klásek

Přihláška do Dětského klubu Klásek

Uzavření MŠ
Číst článek

Uzavření MŠ

Od pondělí 16. března 2020 bude až do odvolání, tedy nejméně po dobu 14 dnů, uzavřena MŠ Albrechtice nad Vltavou. Provoz školní jídelny pro cizí strávníky zůstává do odvolání v provozu. Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem. O dalších změnách budeme informovat. Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou. Potvrzení vydává ředitelka školy. Dne 13.3.2020 Za zřizovatele ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou místostarostka Hana Krippnerová

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je sobota
3. června 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR